Vårens loppemarked er avlyst pga koronaepidemien

Vårens loppemarked er avlyst pga koronaepidemien

Publisert av Olaug Sie Fondenes den 06.04.20. Oppdatert 24.05.20.

Vi i Grefsen skolekorps gjør det vi kan for å holde driften gående - og for at vi fortsatt skal være et lavterskeltilbud til barn og unge i nærområdet. Uten loppemarkedet kan dette dessverre bli vanskelig, da loppemarkedet utgjør en stor andel av inntektene våre. Inntekter fra loppemarked går blant annet til å lønne dirigent og spillelærere, kjøpe inn og vedlikeholde instrumenter og kjøpe inn uniformer. Det meste av tur- og konsertutgifter dekkes også av disse midlene.

Vi er takknemlige for alle små og store bidrag på VIPPS 10641