Krav om politiattest i Grefsen Skolekorps

Norges Musikkorps Forbund (NMF) har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Hvem omfattes av dette?

I Grefsen Skolekorps blir dette praktisert slik at følgende skal vise politiattest:

  • Alle styremedlemmer.
  • Dirigent i Hovedkorps og Junior- og Aspirantkorps.
  • Alle instruktører.

Korpset vil normalt ikke kreve attest for medarbeidere til diverse arrangementer og reiser, annet enn i særskilte tilfeller (f.eks. ved lang varighet).

Ansvarlige i Grefsen Skolekorps

I Grefsen Skolekorps er det Styreleder som er ansvarlig for ordningen:

Styret kan også utpeke en annen som medansvarlig. Begge ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Praktisk gjennomføring

  1. Du kan søke elektronisk her
  2. Korpsets ansvarlige fyller ut bekreftelse på formål.
  3. Bekreftelsen lastes opp og legges ved søknaden
  4. Politiet sender attesten til søkerens digitale postkasse (evt. som ordinær post) til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
  5. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til korpsansvarlig. Grefsen Skolekorps skal ikke lagre eller kopiere attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Mer om ordningen og hvordan den håndteres på

https://musikkorps.no/styrearbeid/politiattest/


Med vennlig hilsen
Styret i Grefsen Skolekorps