For at øvelsene skal foregå mest mulig effektivt - og dirigenten kan fokusere på det musikalske, er vi avhengige av å ha 1 - 2 foreldre til stede. For de minste barna er det også en trygghet at det er flere voksne til stede.

Foreldrevaktene er inndelt etter aspirantkorps (AK), juniorkorps (JK) og hovedkorps (HK). Finn ditt barns navn i listen for å se når akkurat du har vakt. Kan du ikke? Bytt med en annen foreldre i korpset.

 

Instruks for foreldrevaktene på Grefsen skole:

Kom i god tid (15 minutter) før øvelsen. Henvend deg eventuelt hos styrevakten eller tilsynsvakta ved skolen for å få låst opp øvingslokalene (Musikkrommet for aspirantene) og Kultursalen (Junior- og hovedkorps). Styrerepresentanten har som regel også nøkkel.

 

2022

 

2023

 

Presenter deg som ukens foreldrevakt for dirigenten. Spør om hva han/hun trenger hjelp til. Typiske oppgaver kan være

  • Hjelpe musikantene med å sette fram stoler, rydde til side pulter. Aspiranter/musikkrom: pultene settes inn til veggen, og stolene plasseres i 2-3 rader
  • Hent notestativ i lagerrom / kasser, fordel og ev hjelpe musikantene med å sette dem opp
  • Bistå musikantene med å sette fram trommer, pauker, m.m. fra korpsets lagerrom / kasser. Hør med dirigenten hva som trengs.
  • Kopiere noter(dette skjer på korpsloftet i 2.etg i "Det hvite huset"). 
  • Skjære opp frukt til musikantene (se nedenfor)
  • Hjelpe til med å få barna på plass etter pausen

Det er opp til dirigenten om vakta skal være tilstede under øvelsen.

Når det nærmer seg pause skal vakta skjære opp frukt (kjøpes inn av styrerepresentant) til barna. Skjærefjøl, kniv og brett er i lagerrommet ved musikkrommet - og i korpsets kasser i kultursalen..

Pass på at rommet ryddes ved øvelsens slutt. Musikantene skal bidra også.

Klasserom/kultursal skal forlates i den stand de var ved ankomst. Se til at det ikke ligger igjen rusk og rask, og at pulter og annet utstyr settes på plass. JK rigger opp, HK rydder inn.

 Musikantene har selv ansvar for å rydde, men de minste kan trenge litt bistand 

Hvis noe er ødelagt / mangler, meld fra til Styret og/eller til tilsynsvakta!

Rydd bort og vask fruktfat og kniver, m. m. Sistemann tar med søppel og kaster dette i egnet container.

 I marsj-sesongen blir foreldrevaktene med korpset ut i gatene. De hjelper til med biltrafikken, og hjelper musikantene der de har behov. Husk refleksvest! (ligger i kasse under scenen)