Faste aktiviteter i Grefsen skolekorps
En del aktiviteter gjentar seg fra år til år. Noen av disse er gjengitt nedenfor. Nærmere informasjon om 
aktivitetene blir sendt ut via Gnist/ e-post når det nærmer seg. På enkelte aktiviteter blir det også sendt ut 
påmelding. De fleste aktivitetene regnes imidlertid som "obligatoriske", der fravær må meldes til dirigent eller
ansvarlig styrerepresentant.

HØST
1. tirsdag etter skolestart Oppstart Junior- og Hovedkorps
2. uka etter skolestart Oppstart Aspiranter
August Oppstartsseminar Junior- og Hovedkorps
September Loppemarked Foreldre og korpsmusikanter jobber sammen for
å lage Oslos hyggeligste loppemarked; fra fredag
ettermiddag til søndag ettermiddag.
Oktober/ November Seminar Intensiv øving til høstkonserten. Hoved- og evt. 
juniorkorps
Oktober/November Høstkonsert Høstens hovedkorps for alle tre korps, med foreldre
Desember, siste øvingsdag Julekonsert Alle tre korps, med foreldre
VÅR

1. tirsdag etter skolestart Oppstart Alle tre korps
Januar/ februar Seminar m/ overnatting Junior- og hovedkorps
Mars Årsmøte
Mars Distriktsmesterskap Junior- og hovedkorps
Før 17. mai Marsjseminar
16.mai Korpset marsjerer og  Alle tre korps
spiller i nærområdet, sammen Musikantene må be om fri
med lokale barnehager og fra skolen.
1. og 2. klasse på 
Grefsen skole
17.mai Tog i sentrum og borgertog Alle tre korps
på Grefsen
Mai Rekrutteringskonsert Hovedkorps
Grefsen og Disen skoler
Juni Kretsstevne Alle tre korps
Juni, siste øvingsdag Sommerkonsert m/ utdeling Alle tre korps m/ foreldre
av stjerner og medaljer
Juni Evt. tur
Konfirmasjonsspilling
Det er tradisjon at korpset stiller opp i full uniform og spiller i medlemmenes konfirmasjoner.
Sted og tidspunkt avtales med foreldrene. 
NMF sommerkurs
NMF arrangerer hver sommer kurs for korpsmusikanter. Kursene er på ulike nivå; og både med
og uten overnatting. Kursene er en morsom sammenkomst som gir ny inspirasjon, gode opplevelser,
nye venner og mye sosial sommeraktivitet.

Grefsen skolekorps sponser deler av medlemsavgiften til sommerkursene.

Les mer, og se kursplan her: