Grefsen skolekorps er foreldredrevet. Årsmøtet er øverste myndighet, og hvert år velges medlemmer til styre og diverse komiteer. Styret har ansvaret for de ansatte dirigentene og instruktørene - og oppfølging av korpset aktiviteter.

Mange andre aktiviteter styres også av foreldre, Vi kan nevne ansvar for loppemarked, uniformer, instrumenter og turer.

Det koster å drive korps - ikke minst til gode instruktører og instrumenter. Hovedinntektskildene våre er 2 årlige loppemarked - og kontingent fra medlemmene. Vi legger vekt på at det skal være minst mulig utgifter for medlemmene, utover kontingenten. Derfor koster det ikke noe ekstra å være med på seminarer og mindre turer. Konsertene som holdes i øvingslokalene er også gratis for de foresatte.
For å få til dette er vi helt avhengige av foreldrenes dugnadsinnsats under loppemarkedene. Utover dette har vi en foreldrevaktordning på omgang under øvelsene. En kan forvente 1 - 2 vakter i semesteret.