Nye aspiranter!

Korpset øver på Grefsen Skole, Kultursalen, hver tirsdag fra kl 18:00, så ta gjerne en tur innom for å hilse på oss.

Korps er gøy og hyggelig både for barn og foreldre.
Du lærer å spille et flott instrument, du får uniform, medaljer, og du får lov å marsjere midt i gata!

Korpset har musikanter både fra Grefsen og Disen, og tar imot aspiranter fra andre klasse og oppover.

Vil du vite mer eller melde deg på så kontakt korpset på styret@grefsenskolekorps.no. Ved innmelding, fyll ut vedlagte innmeldingsskjema, og legg ved e-posten. Det koster 2200,- kr i halvåret å være medlem i Grefsen skolekorps. Det gis 200,- kr i søskenmoderasjon. Se også korpsets vedtekter, vedlagt.

Grefsen skolekorps holder en rekrutterings konsert i løpet av våren, på Grefsen og Disen skoler, der potensielle medlemmer får et innblikk i korpslivet. I etterkant av konserten åpner vi for påmelding til, fra 2. klasse og oppover. Vi benytter første mann til mølla prinsippet og stopper inntaket ved 20 påmeldte.
Når du har blitt aspirant i korpset får du utdelt et instrument, uniform og tildelt en egen spilletime med profesjonelle instruktører. Dette er en time som aspiranten får en gang pr. uke i tillegg til en felles øvelse i uken. Aspirantperioden er spennende og morsom da alt med instrument, noter, rytme, gehør, fremvisning av musikk er nytt for barnet.Barnet er aspirant i ett år før de går over til vår junioravdeling. I løpet av dette året har barnet lært seg noter, takt og tone. Barnet kan nå fint spille enkle fine melodier på sitt instrument. Forutsetningen er selvfølgelig litt egen øvelse i tillegg til oppsatte instruksjoner og øvelser.

Innmelding e-post

Fornavn:

 

Etternavn:

 

E-post:

 

Telefon: